Krako logo Home About Us Contact

 

Elektrická mostová fréza model C.B.350

Automatický stroj pre rezanie mramorových, granitových platní diamantovými reznými kotúčmi.

   01cb350 02cb350  03cb350 

 

 

Základná charakteristika

 • Mostová štruktúra na dvoch zliatinových prekladoch, na ktorých je namontované vreteno s držiakom na kotúč. Mostový posuv je riešený pomocou valčekov ponorených v oleji (bezúdržbové) s príslušnými ochrannými cez ozubené koleso na ozubenom hrebeni, riedené je inverterom (frekvenčný menič) pre reguláciu rýchlosti a kontrolované encoderom.
 • Elektrické vreteno s výkonom 15 KW s uchytením kotúča maximálneho priemeru 625mm. Kotúč je príslušne chránený nerezovým krytom (proti vniknutiu vody a prachu). Vreteno s uchytením kotúča (vozík kotúča) sa posúva na moste na lineárnych vodiacich drážkach v olejovom kúpeli s ochrannými krytmi proti vniknutiu vody a prachu. Pohyb je daný ozubeným kolesom a hrebeňom skrutkovou prevodovkou riadenou inverterom pre reguláciu rýchlosti a kontrolované encoderom. Vozík kotúča s vretenom je výškovo nastaviteľný do 450mm, nastavuje sa pohybom skrutkovej prevodovky s inverterom pre regulovanie rýchlosti a kontrolovanej encoderom. Možnosť ručného naklonenia vretena pod 45° uhlom. (šikmý rez)
 • Automatické klesanie vretena pomocou videovizualizátora elektronického posuvu s možnosťou nastavenie úplného klesania, čiastočného klesania pre rezanie, čiastočného rezania návratu pracovného kotúča a čiastočné klesanie na koncovom reze.

Automatické rezanie fixných rozmerov alebo rôznych sekvenčných:

 • Fixné rozmery: opakuje ten istý rozmer maximálne 999 krát.
 • Sekvenčné rozmery: dajú sa nastaviť maximálne 8/16 rôznych krokov a každý z nich sa môže opakovať 999 krát.
 • Vizuálizácia a regulácia rýchlosti pracovného rezu dopredu a späť.

Sklopný stôl rozmerov 3500x1800 s automatickým otáčaním.:

 • Otočný stôl je vybavený pevnými zarážkami na každých 45°, ale aj s možnosťou zablokovania na všetkých miestach od 0°do 360°.
 • Pohyblivý závesný panel ovládania stroja. Automatické programovanie na všetky posuvy s hodnotami zobrazovanými na monitore.
 • Laser pre lepšie umiestnenie a zarovnanie materiálu, indikuje čiaru rezu
 • Manuálne mazanie
 • Systém distribúcie vody riadený elektroventilom a kontrolovateľný prietokomerom
 • Kompletná výbava nástrojov na obsluhu (kľúče, kovanie na základy a iné príslušenstvo.)

Pracovné cykly:

 • Automatické: stroj vykonáva rôzne rezy priečne aj pozdĺžne (podľa typu stola) prednastavené, po koncových rezoch sa sám zastaví
 • Manuálne: stroj je vybavený aj na ručné obsluhovanie PRIEČNE TVAROVANIE (PROFILOVANIE): dajú sa realizovať zhrubovaním alebo aj celkovým opracovaním. Profil sa vkladá do pamäte stroja. Všetky parametre sú nastaviteľné, modifikovateľné a dajú sa ukladať do pamäte.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Priemer kotúča..............................................400-625 mm

Vertikálny posuv (os Z)........................................ 450 mm

Pozdĺžny posuv (posuv vozíka os X) ................4050 mm

Priečny posuv (posuv mosta os Y) ................. 3500 mm

Rozmery stola ........................................3500 x 1400 mm

Výkon vretena .......................................................... 15 KW

Výkon motora posuvu vretena ............................. 1,5 KW

Výkon motora posuvu mosta ............................... 1,5 KW

Výkon motora klesanie vretena ........................... 1,1 KW

Rýchlosť posuvu vretena .................................. 0-18 m/1´

Rýchlosť posuvu mosta .................................... 0-11 m/1´

Rozmery celkové ........................................ 6,40 x 5 x 3 m